Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng quầng mắt bị thâm