tập xô với xà đơn

Tập xô với xà đơn là bài tập không thể thiếu trong các buổi tập với xà đơn. Đây là kiểu bài tập cần đa số sức mạnh…